Upravljanje generisanom otpadnom ambalažom

Upravljanje generisanom otpadnom ambalažom

Naše aktivnosti se baziraju na koordinaciji između pravnih subjekata koja u svojim poslovnim procesima generišu ambalažni otpad (papir/karton, plastiku, staklo, metal, drvo) i ovlašćenih sakupljača i reciklera koji u zavisnosti od vrste otpada, poseduju odgovarajuću dozvolu.

Zahvaljujući velikoj mreži saradnika, pokrivamo celu teritoriju Republike Srbije.

Obezbeđujemo odgovarajuću opremu za sakupljanje i razvrstavanje ambalažnog otpada na lokacijama privrednih subjekata, u skladu sa potrebama klijenata i količinama generisanog ambalažnog otpada.

Na vaš zahtev poslat na adresu odvozi@cenex.rs, angažujemo ovlašćenog sakupljača ambalažnog otpada .

Nakon potvrde o preuzetoj i izmerenoj količini, dobijate Dokument o kretanju otpada, kao dokaz da je ambalažni otpad zbrinut u skladu sa zakonom i koji vam je neophodan pred nadležnom inspekcijom.

Obezbeđujemo namenske kutije za kancelarijski prostor za primarnu selekciju kancelarijskog papira:

Rast sakupljenih količina sa lokacija klijenata po godinama

Potrebna Vam je pomoć?

Budite slobodni da nas pozovete

Nacionalni operater za upravljanje ambalažnim otpadom

Autoput za Novi Sad 70, 11080 Beograd